Word een Vriend van LOKA

Loka kan niet zonder de bijdragen vanuit donaties en heeft afgelopen jaren giften mogen ontvangen vanuit fondsen en het bedrijfsleven waar ze zeer dankbaar voor zijn. Door ‘vriend van Loka’ te worden steun je Loka en daarmee de kinderen in nabijgelegen dorpen. Deze kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.

Wat doen wij met uw donatie?

Uw bijdrage wordt op verschillende manieren ingezet, zoals:

€ 5,- dagelijks sport lessen voor 1 kind/maand
€ 10,- leerlingen planten 4 bomen
€ 25,- school boeken, schriften en pennen voor een leerling/jaar
€ 50,- schooluniformen (3 sets) voor 1 kind
€ 100,- dagelijks fruit voor 25 kinderen/maand
€ 250,- half jaar lesgeld voor 1 leerling
€ 500,- kunst/wetenschap workshops
€ 1.000,- zomer stage voor een senior leerling
€ 5.000,- sport activiteiten voor 90 leerlingen/jaar

De school heeft al diverse verbeteringen en uitbreidingen gehad. Hieronder enkele mooie voorbeelden daarvan.

Laptops en een betrouwbaar internet

De aanschaf van laptops het installeren en in de lucht houden van een goede internetverbinding wordt mogelijk gemaakt met donaties. Online lessen zijn een belangrijke aanvulling in het onderwijs. Daarvoor zijn laptops nodig, waar met name de oudere leerlingen op kunnen werken. Er is een apart lokaal waar de leerlingen digitaal hun lessen volgen en waar ze zich kunnen voorbereiden op hun staatsexamen.

Inrichting van het scheikundelokaal

Geen scheikundeles zonder proefjes doen. Dat vraagt wel een lokaal met de daarvoor nodige spullen.

Bomen planten

De leerlingen worden betrokken bij het inrichten en onderhouden van de directe omgeving van de school. Ze helpen in de tuin en planten bomen. Achter de school is een rij mango bomen en papayabomen geplant. Het oogsten van de vruchten, een mango uit eigen boom, is een feest. Maar de bomen zijn ook heerlijk gewoon om in te klimmen! Of in hun schaduw te zitten

Schoolreisjes

Veel kinderen zijn nog nooit het dorp uit geweest, dus een uitstapje is een groot avontuur en vergroot hun wereld in vele opzichten.

“Veel kinderen kwamen voor het eerst het dorp uit voor het schoolreisje naar Bodhgaya Auroville. Voor het eerst in een auto, naar een restaurant en een westers toilet gebruiken was al een hele ervaring”

Kleding

Dankzij een donatie van de Nunc Foundation (van de Franse Michelin-familie) eind 2022, kon Loka schooluniformen, truien en sokken verstrekken aan de leerlingen van de lagere en middelbare school.

Begeleiding

Huiswerkbegeleiding in de late namiddag. Bij Loka krijgt elk kind een uur ‘huiswerkklas’. Leraren en senioren begeleiden de leerlingen bij het maken van hun huiswerk.

Workshops

Diverse workshops zoals yoga en kunstprojecten.

Vrienden van Loka

Loka kan niet zonder de bijdragen in de vorm van donaties en heeft afgelopen jaren giften mogen ontvangen uit fondsen en het bedrijfsleven waar ze zeer dankbaar voor zijn. Door ‘Vriend van Loka' te worden steun je Loka en daarmee de kinderen in nabijgelegen dorpen. Deze kinderen kunnen zich zo ontwikkelen in een veilige omgeving.

Share This

Share This

Share this post with your friends!