Visie

Nieuw perspectief

Loka is meer dan een school: het is een nieuw perspectief op een wereld die ons voor grote uitdagingen stelt. De toenemende sociale ongelijkheid, klimaatverandering, vervuiling en uitputting van hulpbronnen eisen van ons dat we oude denkmodellen over economische groei en vooruitgang herzien.

De bewuste mens

Als we in harmonie op de aarde met elkaar willen leven zullen we anders over onszelf en onze rol op de aarde moeten gaan denken – we zijn niet de simpele ‘homo economicus’ die alleen leeft om te consumeren en enkel rationele besluiten neemt uit eigenbelang. We zijn in essentie sociale en spirituele wezens met gevoel en geweten. Onder druk en angst kunnen we weliswaar vervallen we tot een soort dat zich afzet van zijn naasten en zijn eigen nest vervuilt, maar dat is niet wie we wezenlijk zijn: van nature willen we in balans en vrede leven met ons naasten en onze natuurlijke omgeving respecteren. Volgens de moderne wetenschap zijn we, in plaats van de homo economicus, de ‘homo sapiens’, de bewuste mens, die wordt gedreven door nieuwsgierigheid, de behoefte om te leren, te spelen en te ontdekken. Dat is geen idealisme, maar zowel wetenschap als noodzaak.

Een lerende en ontdekkende natuur

Met deze lerende en ontdekkende natuur kan de mensheid elke uitdaging aan. Dit inzicht in onze natuur als lerende en ontdekkende mens is wat Vrienden van Loka wil uitdragen in Nederland en de wereld. De school in India is daarbij een inspirerend voorbeeld, maar we willen ook met partners in het westen deze visie uitdragen en verder ontwikkelen. Dit doen we door regelmatige ontmoetingen en evenementen.

Oprichters

Charlotte Leech en Sanat Kumar, de oprichters van Loka India

Meer over de oprichting vindt u op de eigen website van Loka

Bestuur in Nederland

Het bestuur van Stichting Loka opereert vanuit Nederland

Sander Tideman

Voorzitter Stichting Loka
Ondernemer en schrijver over leiderschap, duurzaamheid en welzijn.

“Ik draag aan Loka bij omdat ik een visie heb op een betere wereld, die begint met educatie en het anders leren verbinden met onszelf, de wereld en de natuur. De mens staat niet boven de natuur, maar zijn er een integraal onderdeel van.”

Sander op LinkedIn

Anne Wibaut

Secretaris Stichting Loka
Pedagoog gespecialiseerd in mensen met verschillende leervaardigheden en gericht op inclusie en natuur & onderwijs.

“Ik ben bestuurslid van LOKA omdat ik hoop dat deze school die durft te dromen anderen inspireert te dromen over een mooie rechtvaardige wereld. Die verbeelding zullen we nodig hebben in onze ontwikkeling! En daarmee worden Loka’s leerlingen ónze leraar.”

Alain Hubers

Penningmeester Stichting Loka Nederland
Adviseur voor de overheid over Europees beleid.

“Wat er bij Loka in India gebeurd is maatschappelijk super waardevol en concreet. Ik wil vooral Charlotte en Sanat daarin ondersteunen”

Vrienden van Loka

Loka kan niet zonder de bijdragen in de vorm van donaties en heeft afgelopen jaren giften mogen ontvangen uit fondsen en het bedrijfsleven waar ze zeer dankbaar voor zijn. Door ‘Vriend van Loka' te worden steun je Loka en daarmee de kinderen in nabijgelegen dorpen. Deze kinderen kunnen zich zo ontwikkelen in een veilige omgeving.

Share This

Share This

Share this post with your friends!